dodaj ogłoszenie +
Znalezione: breast cancer remedies [5228]
Znalezione: Uwaga! Zaginęło Go pro - kamerka sportowa - Go pro hero 7 silver [Rowy]
Zgubione: UWAGA ZGUBIONO OKULARY [Władysławowo]
Znalezione: breast cancer remedies [5228]
Znalezione: Uwaga! Zaginęło Go pro - kamerka sportowa - Go pro hero 7 silver [Rowy]
Zgubione: UWAGA ZGUBIONO OKULARY [Władysławowo]
Znalezione: Doesn't intermittent perivascular dissolving sitting; sudden, move. [57994]
Zgubione: Zgubiony ek [Sosnowiec]
Zgubione: zagubiona torebka z okularami korekcyjnymi [Łódź]
Zgubione: Smycz była z Tauronu z 5 kluczami jeden od kłódki doczepiony [Myszków ]
Zgubione: Zginęła różowa smycz z czterema kluczami(w poniedziałek )w Myszkowie [Myszków ]
Zgubione: Zgubiłam Quadrocoptera [Kraków]
Start » Regulamin

I. Wstęp

Regulamin reguluje warunki korzystania i użytkowania serwisu
internetowego Zgubione-Znalezione.Org.
Określa on prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora serwisu. Aby korzystać z Serwisu użytkownik musi w całości akceptować poniższe postanowienia i regulacje. W wypadku zmian/aktualizacji regulaminu
Użytkownicy zostaną powiadomieni.

II. Definicje

Serwis/Portal - strona internetowa dostępna pod adresem
http://zgubione-znalezione.org/ i http://www.zgubione-znalezione.org/

Login - prywatna nazwa użytkownika w Serwisie.

Użytkownik - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu.

Profil - strona zarejestrowanego użytkownika zawierająca dane podane dobrowolnie i świadomie, każdy Użytkownik może w miarę potrzeb edytować/aktualizować swój Profil.

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika Serwisu za pośrednictwem systemu wiadomości Serwisu.

Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Portal.

Ogłoszenia - zbiór wiadomości dobrowolnie zamieszczonych w ramach korzystania z Serwisu, informujące innych Użytkowników Serwisu o odpowiednio Zgubionych/Znalezionych rzeczach.

Zgubiona Rzecz - ogłoszenie dodane przez Użytkownika Serwisu informująca o miejscu i okoliczności zgubienia danego przedmiotu.

Znaleziona Rzecz - ogłoszenie dodane przez Użytkownika Serwisu informująca o miejscu i okoliczności znalezienia danego przedmiotu.

Regulamin - zbiór regulacji i postanowień określający warunki korzystania i użytkowania Serwisu i jego zasobów

III. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Każdorazowe zalogowanie się w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne akceptacji tego regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, nie może przyczyniać się do łamania praw autorskich, obrażać osób publicznych, obrażać innych narodowości, ras, religii; nie może propagować alkoholu, innych używek, korzystać z wulgaryzmów.

3. Wszystkich Użytkowników Portalu Zgubione-Znalezione.Org obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

4. Nie dopuszcza się działań mogących utrudnić dostęp działania Serwisu.

5. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować ze statusu Użytkownika Serwisu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Administratora Serwisu.

6. Użytkownik podczas rejestracji lub dodawania ogłoszeń wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833. O sposobie ochrony danych w Portalu napisano w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://zgubione-znalezione.org/privacy

7. Użytkownik dodając ogłoszenie podczas korzystania z Serwisu gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

8. Użytkownik w przypadku znalezienia danej rzeczy gwarantuje, po wcześniejszej weryfikacji prawdziwości właściciela, nieodpłatny zwrot danej rzeczy.

9. Rekomenduje się by Użytkownik, który zamieszcza Ogłoszenie typu Znaleziona Rzecz, zachował pewne informacje o przedmiocie tylko dla siebie, by mógł później dokładniej zweryfikować prawdziwego właściciela poprzez poproszenie go o podanie pewnych cech przedmiotu.

10. Korzystanie z Serwisu i rejestracja jest darmowa.

IV. Administrator

1. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia/profilu/artykułu bez podania przyczyny.

2. Administrator ma prawo do:
-edycji informacji zawartych w Serwisie, również w zakresie edycji, redagowania, skracania Ogłoszeń dodanych przez Użytkownika -informowania zarejestrowanych Użytkowników Serwisu o różnego typu kampaniach, ogłoszeniach, zmianach poprzez wiadomości wysyłane na adresy e-mail podane w Profilu Uzytkownika.

3. Administrator podejmuje ostateczne decyzje.

V. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w tej witrynie służą jedynie celom informacyjnym.

2. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść Ogłoszeń. Ogłoszenia publikowane w ramach funkcjonalności Serwisu nie są poglądami lub opiniami Administratora.

3. Na informacjach zamieszczonych w Ogłoszeniach nie można polegać w pełni, gdyż Serwis i obsługa Serwisu nie są w stanie zweryfikować poprawności/wiarygodności zamieszczonych wiadomości.

4. Serwis nie bierze odpowiedzialności żadnego rodzaju, w tym odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, zagubienie przedmiotów wynikłą z oglądaniem niniejszego Portalu.

5. Ogłoszenia mogą zawierać nieścisłości, błędy, niesprawdzone informację za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, utratę danych bądź czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności i zasobów Serwisu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmienienia niniejszego regulaminu bez podania przyczyny po uprzednim powiadomieniu (za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Profilu) wszystkich Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie wyrazi chęci usunięcia konta, wówczas Administrator przyjmuje, że zmiany zostały w pełni zaakceptowane przez Użytkownika.

VI. Ustalenia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem:
http://zgubione-znalezione.org/regulamin

2. Regulamin wchodzi w życie 10.10.2008.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Regulaminem, funkcjonowaniem Serwisu jest dostępny w zakładce kontakt lub pod adresem [email protected].

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

regulamin · media o nas · polityka prywatności · polityka cookie · pomoc · reklama w serwisie · kontakt · rss · partnerzy